Razvoj socijalnih i komunikacijskih veština

Cilj podrške usmerene na razvoj komunikacijskih veština

Razvijanje asertivnog ponašanja kod klijenata što podrazumeva izražavanje mišljenja, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način bez ugrožavanja prava druge osobe i uz odbranu svojih prava.

Da bi se postigao ovaj cilj, sprovode se sledeći zadaci:
 • učenje o razlikama između asertacije i agresivnosti i između pasivnosti i učtivosti; razumevanje razlika između različitih oblika interpersonalnog ponašanja;
 • učenje da se prepoznaju i prihvate svoja asertivna prava i prava drugih ljudi;
 • redukovanje postojećih kognitivnih i afektivnih prepreka na putu za asertivno ponašanje (iracionalnih uverenja, ekscitirajuće anksioznosti, osećanja krivice, besa i dr.);
 • razvijanje asertivnih veština pomoću praktičnih metoda.

Teme koje se obrađuju
 • Razlikovanje pasivnog, asertivnog i agresivnog ponašanja. I još…pasivno-agresivno ponašanje kao poseban modalitet.
 • Asertivna prava (npr. Imaš pravo da pogrešiš; Imaš pravo da kažeš: »Ne znam«; Imaš pravo da kažeš: »Baš me briga« itd.). Prava sa druge strane ogledala (sve što važi za tebe, važi i za druge). Preuzimanje odgovornosti za sopstvene odluke i ponašanja kao osnova asertivnosti.
 • Osnovno o emocijama koristeći ABC model iz teorijskog okvira REBT-a. Uzroci neasertivnosti – identifikovanje problem-područja neasertivnosti (rad sa mislima i osećanjima koji nas sprečavaju da budemo asertivni).
 • Tipovi asertacije 1, 2, 3. Vežbanje na konkretnim primerima i jednostavnijim komunikacijskim situacijama. Govor tela. Usklađivanje verbalne i neverbalne poruke u komunikaciji.
 • Tipovi asertacije 4, 5, 6. Vežbanje na konkretnim primerima i složenijim komunikacijskim situacijama.
 • Javni nastup – rad sa tremom, priprema prezentacije i uvežbavanje samog nastupa.
 • Pozitivan i negativan feed back kao važni delovi interakcije. Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike.
 • Šta je sve manipulacija? Prepoznavanje i tehnike izbegavanja. Asertivno izražavanje i primanje pohvale.
 • Osnove asertivnog rešavanja konflikata.
Način rada

Kao iskusna trenerica asertivnosti i edukatorka, veštinama asertivne komunikacije podučavam klijente u individualnim susretima, susretima parova, manjih ili većih grupa. Rad sa klijentima može pokriti sve navedene teme ili biti usmeren na pojedine teme koje su klijentima najvažnije.

Kada su u pitanju grupni susreti, trening može biti izveden u različitim formama – od dvodnevnog seminara kada se radi po ceo dan sa pauzama, do forme od 8 susreta koji se održavaju jednom nedeljno.
Najčešće se radi sa grupom polaznika koja broji najviše 12 članova koji se ne menjaju u toku trajanja treninga. Susreti su organizovani po radioničarskom principu. U njihovom sprovođenju se stavlja akcenat na praktični rad (demonstracije, igrice, modeliranje, role play vežbe, diskusije, domaći zadaci itd.). Polaznici dobijaju radni materijal i skriptu.

Očekivani rezultati kod učesnika treninga. Kome je namenjen?

Asertivni trening je namenjen svima koji žele da rade na svom ličnom rastu i razvoju. Polaznicima se nudi drugačiji način sagledavanja stvari od onog na koji su navikli, kao i konkretne tehnike uz pomoć kojih mogu da unaprede svoje komunikacijske veštine.
Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke.

Poreklo i tehnike koje se koriste

Trening je proistekao iz iskustva kognitivno i bihejvioralno orijentisanih psihoterapija. Program po kom radim je sertifikovani program mr Snežane Tovilović, asistentkinje na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Najviše tehnika koje se koriste u radu sa grupom preuzeto je iz kognitivne i bihejvioralne terapije, no koristim različite vežbe koje se koriste u grupnom radu, uključujući i tehnike iz drugih pravaca kao što su psihodrama, transakciona analiza i geštalt. Polaznicima se nudi set konkretnih tehnika koje su važne za konstruktivnu komunikaciju, naročito u situacijama koje u većini slučajeva izazivaju napetost ili vode ka konfliktu. Prilagođavam sadržaj i pristup u toku izvođenja treninga potrebama grupe.

Proverite da li vam je potrebno unapređenje asertivnih veština ovde.
Više o treningu asertivnosti možete pročitati ovde

Ukoliko hoćete da zakažete online ili uživo individualne konsultacije, pišite ovde!

Po pitanju grupnih susreta, otvorena sam za dogovore oko organizovanja treninga asertivnosti, psihološko-kreativnih radionica i drugih aktivnosti u kojima sam kompetentna i van Novog Sada.

Ukoliko želite da dobijete više informacija o aktivnostima psihološke podrške koje sprovodim, kako da zakažete susret ili ukoliko želite da ponudite saradnju, pišite mi! Ostale kontakte (br. telefona ili skype kontakt) ću vam naknadno poslati. E-mail redovno proveravam.

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Naslov poruke

Poruka

Odgovorite na pitanje ispod i upišite rezultat u polje pored

Komentari / Comments