Proverite da li vam treba asertivni trening

Postavite sebi sledeća pitanja kako biste utvrdili da li vam nedostaju neke veštine koje se uče na asertivnom treningu. Što je veći broj potvrdnih odgovora, izglednije je da bi na treningu imali šta da naučite.

  • Da li se često nalazite u situaciji da činite drugima uslugu iako to zapravo ne želite? Imate li problem da kažete NE jer se bojite da ćete razočarati (ili povrediti, naljutiti i sl.) druge ljude?
  • Imate li problem da izrazite neslaganje u mišljenju sa drugima?
  • Da li vam se često dešava da vam nečije ponašanje zasmeta, ili neke baš određene, možda bliske osobe, ali ništa ne kažete jer se bojite kako će ta osoba reagovati?
  • Da li se osećate napadnuto ako vam neko protivreči, izražava mišljenje drugačije od vašeg?
  • Da li se ljudi otuđuju od vas zbog načina na koji izražavate neslaganje sa njima? Da li lako planete ako nije po vašem?
  • Ako vas neko kritikuje, da li vam to teško pada, povređuje vas?
  • Da li ste skloni upadanju u konfliktne situacije? Da li vam drugi ljudi govore da ste agresivni i arogantni u komunikaciji?
  • Da li vam se dešava da osećate da ste uvučeni u neku interakciju koja vam ne prija, a da ne znate kako da iz nje izađete?
  • Imate li problem da kažete nekome da vam se dopada? Da li vam je teško da otvoreno pričate o svojim osećanjima?
  • Želite li da budete iskreniji i otvoreniji u komunikaciji sa bliskim ljudima?

Komentari / Comments