Kad kažem lični razvoj – na šta mislim?

Pod ličnim rastom i razvojem podrazumevam učenje na svom iskustvu, na svojim greškama, na primerima drugih, usvajanje veština potrebnih za bolje snalaženje u međuljudskim relacijama, u profesiji. Razvoj se može odnositi na domen emocionalnosti, duhovnosti, profesije, seksualnosti ili bilo koji domen koji nas određuje i koji je bitan za naš identitet. Preduslovi  za proces ličnog rasta i razvoja su otvorenost za drugačiji pogled/pristup životu,  hrabrost da se iskorači iz zone komfora, sposobnost da posmatramo stvari i iz „tuđih cipela“, preispitivanje i samoanaliza.

Osnovni princip koji sledim i zagovaram je odgovornost prema sebi i prema drugima. Pod odgovornošću prema sebi mislim na pristup koji vodi životu koji je u skladu sa sopstvenim vrednostima, potrebama i željama, a ne u skladu sa nametnutim društvenim normama i očekivanjima drugih koje ne doživljavamo kao svoje. „Spoznaj sebe samoga“, odavno je poznata mudrost koju su mnogi zaboravili.

Odgovornost prema drugima ističem jer duboko verujem da bi nam svima život bio mnogo lepši i bolji kada bismo više poštovali jedni druge. Verujem da su ljudi društvena bića, često zavisimo jedni od drugih i svima nam treba ljubav i podrška, naročito kada prolazimo kroz „teške“ momente u životu. Takođe, verujem da svi jednako vredimo i zbog toga zagovaram princip društvene odgovornosti – kada bi svako od nas reagovao na nepravdu načinjenu drugome, manje su šanse da bi sličan nepravedni tretman doživeli i mi sami u nekoj drugoj situaciji ili neko nama blizak.

Komentari / Comments