Clanak u magazinu Plezir

U junskom broju online magazina Plezir objavljen je intervju sa mnom. Pričali smo najviše o psihološko-kreativnim radionicama: o konceptu, o tome kako one izgledaju u praksi, o grupnom radu, o tome šta polaznici dobijaju učešćem i slično. Takođe, osvrnuli smo se na probleme „modernog“ čoveka, o odnosu generalne populacije prema odlasku kod psihologa i brizi za mentalno zdravlje. Intervju je potkrepljen brojnim fotografijama sa radionica! Link je ovde.

Komentari / Comments