PsihoArt Lab u Beogradu

PsihoArt Lab u junu u Beogradu u okviru the School of Life Beograd, u Molerovoj 3!

PsihoArt Lab je prostor i vreme za lični razvoj uz pomoć stvaranja i kreativnosti.

Kroz seriju vežbi koje se oslanjaju na imaginaciju, improvizaciju i igru, polaznici su podstaknuti da dođu u bolji kontakt sa sobom tj. sa svojim unutrašnjim doživljajima kao i da se, kroz zajedničko stvaranje, na dubljem nivou povežu sa ostalim članovima grupe. Kombinuje se individualni rad sa radom u parovima i manjim grupama, a koriste se ekspresivne tehnike poput slikanja, crteža, kolaža, performansa, pisanja, plesa i muzike.  Na svakoj radionici uz pomoć pitanja koja postavlja voditeljka, polaznici reflektuju unutrašnje doživljaje (misli, emocije, senzacije) na ono šta su stvorili i na proces rada. Na taj način povezuju rad sa onim šta on za njih predstavlja. Lične priče su ujedno moćno sredstvo stvaranja konekcije među ljudima kao i negovanja empatije. Voditeljka Laba kombinuje igru i kreativne vežbe sa znanjem iz psihologije i veštinama iz raznih terapijskih modaliteta.

Ciljevi Laba su:

  • razvoj kreativnih potencijala kod polaznika
  • bolji kontakt sa sobom i veće poverenje u sebe
  • osvešćivanje aktuelnih psiholoških potreba, zastoja i potencijala
  • buđenje pozitivnih aspekata selfa koji su u sleep modu
  • veća razigranost i spontanost
  • povezivanje sa drugim ljudima i interakcija.

Da bi neko učestvovao na ovim radionicama nije potrebno da zna da crta ili da ima iskustva u bilo kom vidu artističkog izražavanja. Radionice su namenjene svima koji žele da rade na sebi – da na nekonvencionalan način istražuju i bolje upoznaju sebe, suočavaju se sa potisnutim sadržajima i blokadama, te otkrivaju i afirmišu uporišta unutar sebe tj. snagu koju već nose u sebi.

Nakon ciklusa od 4 intenzivne radionice, organizovaćemo izložbu radova u kafeu the School of Life kao i prigodno druženje. Prijave su obavezne, radi se u grupi do 10 polaznika. Za vise informacija koristite formu u delu Kontakt.

Program

5.06.2015. 19 – 22h

Upoznavanje sa principa rada u Labu. Prvo uranjanje u unutrašnje predele i upoznavanje. Kako me drugi vide i kako ja sebe vidim. Tehnike: crtež, boje, razgovor.

06.06.2015. 18 – 21h

Osnovi emocionalne pismenosti uz pomoć tehnika improvizacije (teatar), kolaža i razgovora. Osvešćivanje sopstvenih potreba i potencijala. Vežba za kraj koja je uvod u rad koji će polaznici stvarati između 2 susreta tehnikama fotografije ili kratkog videa, po izboru.

12.06.2015. 19 – 22h

Predstavljanje radova nastalih između susreta i refleksija. Korišćenje desne hemisfere mozga, vežbe imaginacije i uzemljenja. Na kraju učesnici nešto stvaraju, nećemo reći šta da ne pokvarimo iznenađenje:). Refleksija na proces.

13.06.2015. 18 – 21h

Poverenje. Tehnike: muzika, ples, pokret, impro vežbe. Refleksija na proces na ovoj radionici kao i na celokupan ciklus – šta smo osvestili o sebi? Dogovor oko datuma i koncepta zajedničke izložbe u kafeu.

Komentari / Comments