Konsultacije, savetovanje, coaching

Imate utisak kao da se život dešava mimo vas? Da ste izgubili kontakt sa sobom i sa drugima? Živite kao da ste na pokretnoj traci? Vrtite se u krug i skoro da ste zaboravili čemu ste stremeli ranije i šta vas je pokretalo? Ne znate šta hoćete? Osećate se prazno jer život koji živite nije ono što ste želeli? Nemate volje? Odlažete akciju i promenu? Osećate se izgubljeno; kao da ste izgubili kontrolu nad svim što vam se dešava u životu? Svaki dan vam je borba već duže vreme; pritisci su sa svih strana – umorni ste i osećate se bespomoćno? Hoćete promene? Nove odluke i akcije? Spremni ste za rad na sebi? Javite se!

Bez obzira kako ćemo nazvati ovaj vid podrške, suština je da se ovde radi o individualnom, jedan na jedan kontaktu. Razgovori se mogu odvijati uživo ili putem skajpa. Uz pomoć novih tehnologija prevazilaze se ograničenja u komunikaciji usled čestih putovanja ili različitih mesta boravka savetnika i klijenta. Svi susreti se unapred zakazuju.

Oblasti u kojima imam najviše kompetencija su: anksioznost (različite manifestacije), emotivne krize, stres, životne raskrsnice (odluke), osećanja praznine, neostvarenosti, nezadovoljstva; problemi u komunikaciji, stid, pasivnost, autosaboterska ponašanja. Koristim tehnike iz različitih modaliteta koje u datom momentu odgovaraju kako vrsti problema, tako i klijentovoj spremnosti da ih prihvati. Suštinski principi su: aktivno slušanje, poverljivost, neosuđivanje, prihvatanje.

Ukoliko izaberete proces promene, vi ste ti koji birate šta ćete da menjate. Ja sam tu samo da pomognem u procesu, pre svega u istraživanju vaših unutrašnjih zbivanja, u razumevanju vaših emocionalnih stanja, naročito onih koja su bolna, opterećujuća, iscrpljujuća, zbunjujuća. Kroz razgovor i odgovarajuće iskustvene vežbe vas vodim u to istraživanje koje podrazumeva i posmatranje vaših doživljaja iz različitih uglova. Moja uloga je, takođe, da vas podstičem da aktivirate svoje postojeće potencijale i da naučite efikasnije da ih koristite. Drugim rečima, ono što  mogu da ponudim jeste rad na usvajanju jednog drugačijeg pogleda na život koji će voditi ka proširivanju kapaciteta da prihvatate sebe uprkos ograničenjima i slabostima koje svi imamo, da imate više vere u sebe i da bolje čujete svoj autentični unutrašnji glas. Na ponašajnom nivou, moja stručna podrška odnosi se na usvajanje veština da jasnije i asertivnije iskomunicirate svoje misli i osećanja te da sa više samopouzdanja preduzimate akcije u skladu sa svojim autentičnim potrebama.

Za više informacija: kontakt(at)licnirazvoj.com

Komentari / Comments