Refleksija duše

NAJAVA:
Refleksija duše – celodnevna psihološko-kreativna radionica u Beogradu
15.11.2015. od 12 do 18h sa pauzama
Broj mesta ograničen – obavezne prijave

Na ovoj radionici istražujemo i osvešćujemo odnose: unutrašnje – spoljašnje, i ja – drugi ljudi. Bavimo se pitanjima: Kako mi sebe vidimo, a kako nas vide drugi? Koliko dobro poznajemo svoje unutrašnje potencijale, a koliko slabosti koje nas koče da ih ostvarimo? Čujemo li svoju dušu ili smo zbunjeni mnoštvom glasova koji nisu naši? U kojoj meri je slika koju imamo o sebi stabilan konstrukt, a šta je to što joj menja jasnoću, boju, formu, frekvenciju?

U pitanju je iskustvena radionica (a ne predavanje!) i istražujemo isključivo kroz vežbe koje uključuju kreativno izražavanje: crtež i druge vizelne forme, verbalno i pisano izražavanje, pokret, igru, imaginaciju i improvizaciju.
Uz pomoć odabranih vežbi, polaznici su podstaknuti da dođu u bolji kontakt sa sobom tj. sa svojim unutrašnjim doživljajima kao i da se, kroz zajedničko stvaranje, povežu sa ostalim članovima grupe. Voditeljka radionica kombinuje igru i kreativne vežbe sa znanjem iz psihologije i veštinama iz raznih terapijskih modaliteta.

Da bi neko učestvovao na ovim radionicama nije potrebno da zna da crta ili da ima iskustva u bilo kom vidu artističkog izražavanja. Više o ciljevima radionice, kome je namenjena i drugim pitanjima na FB događaju. Prijave i eventualna pitanja na: kontakt(at)licnirazcoj.com

Domaćin i organizator radionice: Udruženje ANSUZ
Voditeljka radionice: Milena Ćuk, psihološkinja, life coach i edukatorka

Komentari / Comments