Jesenji ciklus asertivnog treninga

KAD?
Jesenji ciklus asertivnog treninga startuje u četvrtak 28.09.2017. u 18h. Slede susreti 5.10., 12.10. i 19.10.

GDE?
Sastajemo se u prostorijama Misije SMART u Miletićevoj 24 u Novom Sadu.

KOME JE NAMENJEN TRENING?

Trening je namenjen svima koje interesuje proširenje razumevanja sopstvenog i tuđeg ponašanja i unapređenje veština komunikacije.

Neki od razloga zbog kojih ljudi dolaze na trening:

imaju problem da kažu „Ne“
imaju problem da izraze svoje mišljenje i osećanja
s vremena na vreme imaju ispade besa posle čega se osećaju loše
često se osećaju povređeno u bliskim odnosima
imaju problem da traže šta im treba
teško podnose kritiku
imaju konkretnu osobu u svom okruženju sa kojom ne znaju kako da izađu na kraj
imaju samopouzdanja, ali su u socijalnim relacijama nespretni ili grubi.

UČEŠĆEM U TRENINGU:

 • Razvijte svoje komunikacijske veštine
 • Unapredite samopoštovanje i samopouzdanje
 • Redukujte anksioznost i probleme u samoizražavanju
 • Češće direktno izražavajte svoje mišljenje i osećanja
 • Savladajte tehnike izbegavanja manipulacije i naučite da konstruktivno primate i upućujete kritiku
 • Naučite da više verujete u sebe i da bolje koristite svoje potencijale.

SADRŽAJ TRENINGA

Upoznavanje učesnika/ca
Stilovi u komunikaciji: pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni
Razlozi zbog kojih se ponašamo neasertivno/unutrašnje prepreke
Asertivna prava
Neverbalna komunikacija
Tehnike asertacije + provežbavanje na situacijama koje su značajne polaznicima/cama
Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike
Prepoznavanje manipilacije i tehnike izbegavanja
Asertivno upućivanje i primanje pohvale

NAČIN RADA

Radi se sa grupom polaznika koja broji najviše 12 članova koji se ne menjaju tokom trajanja treninga. Imaćemo 4 susreta raspoređenih jednom nedeljno i svaki će trajati 3 sata. Susreti su organizovani po principima radioničarskog rada u kome se neguje iskustveno učenje. Pored izlaganja o pojedinim temama i demonstracija kroz primere, polaznici usvajaju nova znanja i veštine kroz iskustvene i role play vežbe, modeliranje, diskusije i sl. što čitav proces čini dinamičnijim i zabavnijim. Između susreta, polaznici će dobijati zadatke koji za cilj imaju veće razumevanje sopstvenog ponašanja i praktičnu primenu obrađenih tema. Polaznici dobijaju radni materijal i skriptu.

PROMENE DO KOJIH VODI TRENING

Trening asertivnosti i u svetu i kod nas daje odlične rezultate kao metod ličnog rasta i razvoja. Domaća studija (Tovilović, 2005.) koja je za cilj imala evaluaciju terapijskog efekta treninga asertivnosti pokazala je da je trening doprineo:

 • redukovanju stepena teškoće da se uputi kritičko mišljenje,
 • bolji prijem kritike i razvijanje potencijala za verbalno samoizražavanje,
 • povećanje stepena opšte asertivnosti,
 • redukovanje stepena socijalne anksioznosti i
 • poboljšanje samopoštovanja kod polaznika.

ŠTA JE POTREBNO DA BI SE POSTIGAO EFEKAT?

Potrebna je vaša spremnost da svesno i aktivno učestvujete u treningu. Asertivni trening može biti samo prvi korak u procesu vaše transformacije jer za dubinske promene je potrebno vreme i kontinuirani rad na sebi.

VODITELJKA TRENINGA: Milena Ćuk, psihološkinja i trenerica asertivnosti sa višegodišnjim iskustvom vođenja grupa kroz ovaj trening

NAČIN PRIJAVE: Zainteresovani se mogu javiti na 060 533 55 07 ili pisati na marija@misija.co.rs

Komentari / Comments