PsihoArt Lab radionica maj

Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad, 4.05.2019. od 11 do 14h

PsihoArt Lab je prostor i vreme za lični razvoj baziran na principima art terapije. U pitanju su iskustvene radionice u kojima polaznici uz pomoć vizuelnih i performativnih praksi uče kako da unesu više balansa u svakodnevni život.

Nakon uspešno realizovane serije ovih radionica prošle godine u KS Eđšeg, najavljujemo nastavak održavanja. Radionice će se dešavati jednom mesečno vikendom od 11 do 14h. Prva radionica u nizu planirana je za 4.05.

Za učešće je obavezno prijavljivanje jer je broj učesnika/ca ograničen. Da biste se prijavili, pišite na kontakt@licnirazvoj.com pa ću vam poslati kratak formular koji je potrebno popuniti. Slobodno se javite i ako imate nekih pitanja i nedoumica. Kotizacija za učešće na radionici je 500,00 dinara.

Link za FB event je ovde.

Da bi neko učestvovao na ovim radionicama nije potrebno da zna da crta ili da ima iskustva u bilo kom vidu artističkog izražavanja. Ovde je samo izražavanje bitno i šta za polaznika znači to što je stvorio ili uradio. Više o programu: http://licnirazvoj.com/en/workshops/

O pristupu i metodama rada

Art terapijski pristup ističe kreativnost kao osnovnu vrednost i verovanje da su ljudska bića kreativna po prirodi. Takođe, on podrazumeva upotrebu umetnosti kao sredstva ličnog izražavanja da bi se komunicirala osećanja, pre nego estetski utisak zasnovan na spoljašnjim standardima. To znači da je izražavanje dostupno svima, a ne samo onima umetnički obdarenima (Liebmann, 2004).

Svaka radionica ima centralnu temu kojom se bavi, a sastavljena je iz nekoliko celina:
• Vežbe mindfulness-a, improvizacije ili vođene imaginacije radi opuštanja i uvođenja u kreativni proces
• Stvaranje odabranom tehnikom (ili kombinovanim tehnikama) na datom susretu
• Predstavljanje stvorenih radova i reflektovanje ličnih doživljaja na dati individualni ili grupni rad kao i na sam proces stvaranja
• Deljenje sa grupom šta su polaznici dobili ili naučili

Kombinuje se individualni rad sa radom u parovima i manjim grupama, a koriste se ekspresivne tehnike poput slikanja, crteža, kolaža, performansa, pokreta, glasa, pisanja, fotografije, plesa i muzike.

Komentari / Comments