PsihoArt Lab radionice u Eđšegu

Od maja meseca, Kulturna stanica Eđšeg nastavlja da bude mesto održavanja PsihoArt Lab radionica, specifičnog pristupa ličnom razvoju baziranog na principima art terapije. U pitanju su iskustvene radionice u kojima polaznici uz pomoć vizuelnih i performativnih praksi uče kako da unesu više balansa u svakodnevni život.

Radionice se održavaju jednom mesečno i za učešće je obavezno prijavljivanje na kontakt@licnirazvoj.com

Kotizacija za učešće na radionici je 500,00 dinara.

Da bi neko učestvovao na ovim radionicama nije potrebno da zna da crta ili da ima iskustva u bilo kom vidu artističkog izražavanja. Ovde je samo izražavanje bitno i šta za polaznika znači to što je stvorio ili uradio. Više o programu: http://licnirazvoj.com/en/workshops/

Svaka radionica ima centralnu temu kojom se bavi, a sastavljena je iz nekoliko celina:
• Vežbe mindfulness-a, improvizacije ili vođene imaginacije radi opuštanja i uvođenja u kreativni proces
• Stvaranje odabranom tehnikom (ili kombinovanim tehnikama) na datom susretu
• Predstavljanje stvorenih radova i reflektovanje ličnih doživljaja na dati individualni ili grupni rad kao i na sam proces stvaranja
• Deljenje sa grupom šta su polaznici dobili ili naučili

Kombinuje se individualni rad sa radom u parovima i manjim grupama, a koriste se ekspresivne tehnike poput slikanja, crteža, kolaža, performansa, pokreta, glasa, pisanja, fotografije, plesa i muzike.

Slike sa održanih radionica i najave svake pojedinačne radionice mogu se pratiti na FB stranici Licni razvoj.

Komentari / Comments